ขั้นตอนในการส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ มีอะไรบ้าง?

1. ตรวจสอบแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอทดสอบพร้อมกับประสานงานบริษัท
2. ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดของอุปกรณ์เพื่อทดสอบ
3. จัดคิวทดสอบ
4. ตรวจข้อมูลผลการทดสอบ/แจ้งผลทดสอบให้บริษัท
5. ตรวจสอบหนังสือตอบรับจากบริษัทฯ

ปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5 มีอะไรบ้าง

 • ปี 2536 โครงการประชาร่วมใจ ใช้หลอดผอม
 • ปี 2537 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น
 • ปี 2538 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ
 • ปี 2539 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์
 • ปี 2541 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย
 • ปี 2542 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ข้าวกล้องเบอร์ 5
 • ปี 2544 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า
 • ปี 2547 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
 • ปี 2547 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โคมไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง
 • ปี 2552 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า ชนิดส่ายรอบตัว
 • ปี 2552 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดฟลูอเรสเซนต์ T5
 • ปี 2552 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5
 • ปี 2553 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Standby Power 1 Watt (เครื่องรับโทรทัศน์/จอคอมพิวเตอร์)
 • ปี 2553 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
 • ปี 2553 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ
 • ปี 2553 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดผอมเบอร์ 5
 • ปี 2554 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตารีดไฟฟ้า
 • ปี 2554 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
 • ปี 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้าชนิดฝาบนถังเดี่ยว
 • ปี 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอด LED
 • ปี 2555 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
 • ปี 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5
 • ปี 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาไมโครเวฟ
 • ปี 2556 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
 • ปี 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้ำไฟฟ้า
 • ปี 2557 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องรับโทรทัศน์
 • ปี 2558 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กระทะไฟฟ้า
 • ปี 2558 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
 • ปี 2559 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเบอร์ 5 ยังคงค่าประสิทธิภาพเดิมหรือไม่

หลังจากที่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่รับการทดสอบ และได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 แล้ว ทาง กฟผ. จะดำเนินการสุ่มกลับทดสอบ หากทดสอบแล้วไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดทาง กฟผ. จึงจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ได้แก่
         1. ยุติการเข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจใช้เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า โดยไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการส่งทดสอบ,การติดฉลากฯและอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี
         2. ขอให้บริษัทฯส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศรุ่นดังกล่าวที่มีอยู่ทั้งหมดให้ กฟผ. ภายในวันที่กำหนด
         3. ขอให้บริษัท ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร แคตตาล็อค ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศรุ่นดังกล่าว โดยแก้ไขถูกต้องตามความเป็นจริงภายในวันที่กำหนด และแจ้งรายละเอียดให้ กฟผ. ตรวจสอบ
         4. หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อ 1,2 และ 3 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯและจะดำเนินการตามมาตรการที่เห็นสมควรต่อไป

 

เครื่องปรับอากาศที่ได้เบอร์ 5 มี BTU/HR เท่าไร
เครื่องปรับอากาศที่ได้รับเบอร์ 5 มี BTU/HR ตั้งแต่ 6,965.59-40,944.00 BTU/HR
การคำนวณค่าไฟฟ้าบาท/ปี คำนวณอย่างไร?
ต้องคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนโดยคำนวณจากค่า WATT x 365 x 8/1000 แล้วจึงนำพลังงานไฟฟ้ามาคำนวณหาค่าไฟฟ้าบาท/ปี คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า x 3.96
ทางหน่วยราชการขอข้อมูลเครื่องปรับอากาศที่ได้เบอร์ 5 เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในการออกข้อกำหนดคุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ
ให้ทางทางหน่วยงานราชการทำเอกสานเป็นหนังสือเข้ามาถึง กปป-ค. และทาง กฟผ. จะจัดส่งเป็นหนังสือและเอกสารแนบไปให้
ประสิทธิภาพในการทำความเย็นหรือการระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควร
1. ตั้งอุณหภูมิในห้องเหมาะสมหรือไม่
2. แผ่นกรองอากาศสะอาดหรือไม่
3. เปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้หรือไม่
ประสิทธิภาพในการทำความเย็นต่ำ

1. แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องโดยตรงหรือไม่
2. มีแหล่งความร้อนในห้องหรือไม่
3. มีคนจำนวนมากในห้องหรือไม่
4. อากาศไหลเวียนปกติหรือไม่

เครื่องปรับอากาศประหยัด เบอร์ 4 หรือ เบอร์ 5 ดีอย่างไร
1. ประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้จะมีความคุ้มทุนภายใน 2 ปี ขึ้นไป 2. คุณภาพเครื่องปรับอากาศเบอร์ 4 เบอร์ 5 จะสูงกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดา
ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจากต่างประเทศจะเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่

ได้