เบอร์โทรผู้ประสานงาน

  • ด้านประชาสัมพันธ์ -> 02-436-8213
  • ด้านการตลาด -> 02-436-8214
  • ด้านวิชาการ -> 02-436-8381
  • ด้านการทดสอบ -> 02-436-8382
  • ด้านการจ่ายฉลาก -> 02-436-8383
  • ด้านการสุ่มทดสอบ -> 02-436-8143

 


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130
Tel. 0-2436-8381-7, 0-2436-8297 E-mail: label_no5@egat.co.th