เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กฟผ. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว และจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ภายในงาน "เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน" (Climate Change We Change) thumbnail

 

 

กฟผ. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว และจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ภายในงาน “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน” (Climate Change We Change) จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว