เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562   กฟผ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาฉลากเบอร์ 5 ผนวกแนวคิด Circular Economy” ประกอบด้วยกลุ่มสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาฉลากเบอร์ 5 ผนวกแนวคิด Circular Economy” ประกอบด้วยกลุ่มสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ กฟผ. เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี