ประชุมผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เตารีดไฟฟ้าและหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจำนวน 10 บริษัท กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เตารีดไฟฟ้าและหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจำนวน 10 บริษัท กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปเรื่องการขยายขอบข่ายการทดสอบและปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์เตารีดไฟฟ้าและหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดยมีกำหนดติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 และปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานใหม่ตั้งแต่ มกราคม 2563