กิจกรรมสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับ ผู้ประกอบการ 7 ผลิตภัณฑ์  เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ. ลำปาง thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ตู้เย็น, ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า, ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค, เครื่องซักผ้า, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ, เครื่องรับโทรทัศน์ และเสื้อผ้าเบอร์ 5 และประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ”แนวคิดการพัฒนาฉลากเบอร์ 5 ผนวกแนวคิด Circular Economy” เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562    ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ. ลำปาง