ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้าครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการ จักรยานยนต์ไฟฟ้าครั้งที่ 2 จำนวน 10 บริษัท กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปเรื่องรูปแบบฉลากฯ และ ตำแหน่งการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยผู้ประกอบการสามารถเริ่มส่งทดสอบได้ทันที และมีกำหนดติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายเร็วขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2562