กฟผ. ร่วมกับ อบก. และ สสท. มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงความขอบคุณพันธมิตร 87 หน่วยงาน ที่เลือกใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อน thumbnail

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการ เพื่อสังคม (อชก.) และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) ร่วมกันแถลงความร่วมมือ พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 87 หน่วยงาน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด และเสื้อผ้าเบอร์ 5 ภายในงานพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5” ซึ่ง อบก. ได้ร่วมกับ กฟผ. และ สสท. จัดขึ้น โดยมีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน    ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร