คณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานการดำเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานการดำเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ห้องประชุม 205  หอประชุมอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ. สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561