ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมโหวตฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โฉมใหม่ thumbnail