21 เมษายน 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค ตู้น้ำเย็นบริโภค เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และเสื้อผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค ตู้น้ำเย็นบริโภค เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และเสื้อผ้า เมื่อวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561  ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561  เวลา 9.30 – 11.45 น. ณ ห้องประชุมศิริประภา ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งข้อกำหนดโครงการฯ และ การดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking พร้อมทั้งสอบถามข้อคิดเห็นและข้อซักถามต่างๆ