23-25 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และผู้จัดจำหน่าย outlet thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และผู้จัดจำหน่าย outlet ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  ได้แจ้งการปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบใหม่ด้านความปลอดภัย สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ จาก มอก. 2234-2548 เป็น มอก. 2234-2557 และ หลอดฟลูออเรสเซนต์  T5 จาก มอก. 956-2548 เป็น มอก. 956-2557 และ แนวคิดในการดำเนินงานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (Ranking)