22 มกราคม 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย...สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”สำหรับผู้ผลิตเสื้อผ้าสวมใส่สบาย (cool mode) และเชิญตัวแทน กฟผ.เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” และเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้ผลิต ผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน : เจตนารมณ์และประโยชน์ที่ได้รับ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.30-13.00  น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ รูม  2 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ