การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ thumbnail

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวาระเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ เกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้า ตำแหน่งการติดฉลาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสุ่มกลับทดสอบ ซึ่งได้ข้อสรุปการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และจะเริ่มติดฉลาก 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป