การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ผู้ผลิต ฉลากเสื้อเบอร์ 5” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ผู้ผลิต ฉลากเสื้อเบอร์ 5” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และแจ้งแผนการดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อแก่ ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย และ ผู้นำเข้าเสื้อผ้า