การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น thumbnail

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีการแจ้งความคืบหน้าของมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการทดสอบ และการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพของตู้เย็น ตามค่าประสิทธิภาพขั้นสูง (HEPs) และค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ (MEPs)