ประชาสัมพันธ์ประชุมผลิตภัณฑ์เสื้อเบอร์ 5 thumbnail

จากนโยบายของผู้บริหาร กฟผ. ในการจัดทำเสื้อ เบอร์ 5

     (หนึ่งในกิจกรรม กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ พระราชปณิธานด้านการประหยัด)

     โดยมีแนวคิดของเสื้อเบอร์ 5 คือ เสื้อที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีด

ทางบริษัทจะได้รับประโยชน์ดังนี้ คือ

     – กฟผ. จะช่วยเหลือในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
     – ในอนาคตอาจมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
     – ช่วยเพิ่มมูลค่า เสื้อ จากมาตรฐานเบอร์ 5
     – เพิ่มความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์เสื้อที่มีการติดฉลากเบอร์ 5
สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ
     – กำหนดมาตรฐานในการทดสอบเสื้อเบอร์ 5 ตามหัวข้อต่างๆตามมาตรฐานสากลที่มีอยู่ เช่น มาตรฐาน cool mode, มาตรฐาน AATCC และอื่นๆ
     – กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
     – พิจารณารูปแบบฉลากฯ
     – พิจารณากำหนดการในการเริ่มทดสอบเพื่อติดฉลากฯ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTJmxxzT4XICfsjpKZf6fPv_NZDeNCI43YM2faEgOazLqjaA/viewform
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560