การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยที่ประชุมมีมติให้เพิ่มการติดฉลากฯ สำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังคู่ ขนาดความจุไม่เกิน 30 กิโลกรัม พร้อมกำหนดการติดฉลากฯ และวางจำหน่ายเบื้องต้นในเดือน กันยายน 2560