กฟผ. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียนภายใต้หัวข้อการประชุม “Scoping Study on Intra-ASEAN Value Chain cooperation and trade in energy efficiency and renewable energy technologies” จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) และ International Copper Association Southeast Asia thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียนภายใต้หัวข้อการประชุม “Scoping Study on Intra-ASEAN Value Chain cooperation and trade in energy efficiency and renewable energy technologies” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) และ International Copper Association Southeast Asia เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เป็นการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียน เพื่อหารือด้านประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หม้อแปลง มอเตอร์เหนี่ยวนำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และพลังงานแสงอาทิตย์ (PV & Thermal)