งานสัมมนา "ทิศทางพลังงานไทยกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์ LED thumbnail

นางปาริชาติ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า – บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของงาน “LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016” โดยมีกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2559