กิจกรรมสัมพันธ์ "โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5" ณ วันที่ 29 – 31กรกฎาคม 2559 thumbnail

กิจกรรมสัมพันธ์ “โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5” ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ตู้เย็น , เครื่องซักผ้า , เครื่องรับโทรทัศน์ , ตู้แช่แสดงสินค้า , เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ พร้อมทำฝายร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 29 – 31กรกฎาคม 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก