2559 กรกฏาคม thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคของ The ASEAN SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและเทคนิคจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการประสานกันในระดับภูมิภาคของกฏระเบียบและโปรแกรมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 3 หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)