2559 มิถุนายน thumbnail

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา Country Chapter ครั้งที่ 4 สำหรับโครงการASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency (ASEAN SHINE) สำหรับ Air-conditioners ซึ่ง ICASEA ผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn กรุงเทพฯ

การประชุมจัดขึ้นเพื่อร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น National Policy Roadmap ในส่วนของประเทศไทย สำหรับแนวทางการใช้มาตรฐานการทดสอบเครื่องปรับอากาศเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเชียน

โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะกรรมการวิชาการ (กว.) เครื่องปรับอากาศ และผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศ