ประชุมผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เตารีดไฟฟ้าและหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจำนวน 10 บริษัท กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เตารีดไฟฟ้าและหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจำนวน 10 บริษัท กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปเรื่องการขยายขอบข่ายการทดสอบและปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์เตารีดไฟฟ้าและหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดยมีกำหนดติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 และปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานใหม่ตั้งแต่ มกราคม 2563            


Read More →
กิจกรรมสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับ ผู้ประกอบการ 7 ผลิตภัณฑ์  เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ. ลำปาง thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ตู้เย็น, ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า, ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค, เครื่องซักผ้า, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ, เครื่องรับโทรทัศน์ และเสื้อผ้าเบอร์ 5 และประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ”แนวคิดการพัฒนาฉลากเบอร์ 5 ผนวกแนวคิด Circular Economy” เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562    ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ. ลำปาง      


Read More →
ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้าครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการ จักรยานยนต์ไฟฟ้าครั้งที่ 2 จำนวน 10 บริษัท กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปเรื่องรูปแบบฉลากฯ และ ตำแหน่งการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยผู้ประกอบการสามารถเริ่มส่งทดสอบได้ทันที และมีกำหนดติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายเร็วขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2562      


Read More →
  ผู้ประกอบการ จักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 13 บริษัทเข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 thumbnail

            ผู้ประกอบการ จักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 13 บริษัทเข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.00  น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินการติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้สรุปขอบข่าย , มาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานแล้วเสร็จ มีเป้าหมายเริ่มติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2562        


Read More →
กฟผ. ร่วมกับ อบก. และ สสท. มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงความขอบคุณพันธมิตร 87 หน่วยงาน ที่เลือกใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อน thumbnail

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการ เพื่อสังคม (อชก.) และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) ร่วมกันแถลงความร่วมมือ พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 87 หน่วยงาน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด และเสื้อผ้าเบอร์ 5 ภายในงานพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5” ซึ่ง อบก. ได้ร่วมกับ กฟผ. และ สสท. จัดขึ้น โดยมีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน    ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  


Read More →
คณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานการดำเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานการดำเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ห้องประชุม 205  หอประชุมอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ. สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


Read More →
13-15 กรกฎาคม 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ผลิตภัณฑ์ พัดลมไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า,  เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, เตาไมโครเวฟ, กาต้มน้ำไฟฟ้า และ กระทะไฟฟ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ผลิตภัณฑ์ พัดลมไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า,  เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, เตาไมโครเวฟ, กาต้มน้ำไฟฟ้า และ กระทะไฟฟ้า เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ซึ่งดำเนินการประชุมวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ เขื่อนสิริกิต์ กฟผ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งข้อกำหนดโครงการฯ และ การดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking พร้อมทั้งสอบถามข้อคิดเห็นและข้อซักถามต่างๆ              


Read More →
22 - 24 มิถุนายน 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561  ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องอบรมแม่จาง กฟผ. ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้แจ้งข้อกำหนดโครงการฯ และ การดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking พร้อมทั้งสอบถามข้อคิดเห็นและข้อซักถามต่างๆ    


Read More →
23 พฤษภาคม 2561  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า thumbnail

23 พฤษภาคม 2561  – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุป เพิ่มขอบข่ายผ้าเบอร์ 5 ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเบอร์ 5 พร้อมได้เกณฑ์ด้านความเรียบของผ้าและการประเมินการต้านการขึ้นขนหลังการซักและกำหนดเริ่มติดฉลากวันที่ 1 กันยายน 2561      


Read More →
21 เมษายน 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค ตู้น้ำเย็นบริโภค เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และเสื้อผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค ตู้น้ำเย็นบริโภค เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และเสื้อผ้า เมื่อวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561  ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561  เวลา 9.30 – 11.45 น. ณ ห้องประชุมศิริประภา ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งข้อกำหนดโครงการฯ และ การดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking พร้อมทั้งสอบถามข้อคิดเห็นและข้อซักถามต่างๆ    


Read More →
11 เมษายน 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30–16.00 น. ได้ข้อสรุป รูปแบบฉลากใช้สัญลักษณ์ Star แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★  และได้ข้อสรุปเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นไปตามตารางสรุประดับประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5  – Ranking ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed Speed ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking        


Read More →
4 เมษายน 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และ เครื่องรับโทรทัศน์ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และ เครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30–11.30 น. ได้ข้อสรุป รูปแบบฉลากใช้สัญลักษณ์ Star แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★  และได้ข้อสรุปเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นไปตามตารางสรุประดับประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5  – Ranking   ตารางสรุประดับประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5  – Ranking                  


Read More →
23 มีนาคม 2561-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า     , เตาไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, กาต้มน้ำไฟฟ้า และกระทะไฟฟ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า     , เตาไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, กาต้มน้ำไฟฟ้า และกระทะไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30–15.30 น. ได้ข้อสรุปและพิจารณาฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking 8 ผลิตภัณฑ์ กำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★ สำหรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าประสิทธิภาพกำหนดตามตาราง ดังนี้ ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5  – Ranking 8 ผลิตภัณฑ์       […]


Read More →
21 มีนาคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุป เพิ่มขอบข่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้า เป็นตั้งแต่ขนาดปริมาตรสุทธิ 140 – 1,650 ลิตร และพิจารณาฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking พร้อมกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★ สำหรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าประสิทธิภาพกำหนดตามตาราง […]


Read More →
14 มีนาคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และเครื่องซักผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และเครื่องซักผ้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.20 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★  , เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★          และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าประสิทธิภาพตามตารางดังนี้ – เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ –  เครื่องซักผ้า     […]


Read More →
23-25 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และผู้จัดจำหน่าย outlet thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และผู้จัดจำหน่าย outlet ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  ได้แจ้งการปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบใหม่ด้านความปลอดภัย สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ จาก มอก. 2234-2548 เป็น มอก. 2234-2557 และ หลอดฟลูออเรสเซนต์  T5 จาก มอก. 956-2548 เป็น มอก. 956-2557 และ แนวคิดในการดำเนินงานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (Ranking)      


Read More →
21 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.20 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★ , เบอร์ 5★★  , เบอร์ 5 ★★★  และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามตารางดังนี้          


Read More →
14 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5  ★  , เบอร์ 5 ★★  , เบอร์ 5  ★★★  และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าพลังงานที่ใช้ลดลง 20% และ 30% สำหรับตู้เย็น 1 ประตู และตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไปตามลำดับ […]


Read More →
14 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.15 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยมีแผนกำหนดหลักการและเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561      


Read More →
23 -24 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative - Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative – Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อวันที่ 23 -24 มกราคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในเรื่องนโยบายและการสุ่มทดสอบเครื่องปรับอากาศ  


Read More →
26 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking และรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยให้ผู้ประกอบการยืนยันชื่อรุ่นตู้เย็นที่จะเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งผู้แทนจำหน่ายแจ้งต่อ กฟผ.        


Read More →
22 มกราคม 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย...สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”สำหรับผู้ผลิตเสื้อผ้าสวมใส่สบาย (cool mode) และเชิญตัวแทน กฟผ.เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” และเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้ผลิต ผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน : เจตนารมณ์และประโยชน์ที่ได้รับ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.30-13.00  น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ รูม  2 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ   ‘          


Read More →
15 มกราคม 2561-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งและพิจารณา เพิ่มขอบข่ายผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่ม กางเกง และกระโปรง ตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ กฟผ. จึงทำการปรับชื่อโครงการใหม่ จากโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ เป็น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า” อีกทั้งแจ้งรายละเอียดการทดสอบ และแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยมี กิจกรรมเปิดตัวเสื้อผ้าเบอร์ 5 และ กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 – […]


Read More →
30 พฤศจิกายน 2560 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้าและกระบวนการดำเนินงาน เรื่อง การปรับปรุงวิธีการสุ่มกลับทดสอบ ที่กำหนดเริ่มใช้ ในปี พ.ศ. 2561 และความคืบหน้ามาตรฐานตู้เย็นใหม่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมในการส่งทดสอบตู้เย็นและการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป        


Read More →
14 พฤศจิกายน 2560 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อแจ้งและพิจารณาการปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อแจ้งและพิจารณาการปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้า เวลา 9.30 – 12.00 น. สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กาต้มน้ำไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค, เตาไมโครเวฟ, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ, กระทะไฟฟ้า และช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เครื่องรับโทรทัศน์ (On mode) , ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติ ปรับวิธีการสุ่มกลับทดสอบ โดย กฟผ. จะรับภาระค่าทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับภาระค่าตัวอย่างสุ่มทดสอบ และเพิ่มการสุ่มทดสอบในครั้งที่ 2 และ […]


Read More →