23 มีนาคม 2561-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า     , เตาไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, กาต้มน้ำไฟฟ้า และกระทะไฟฟ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า     , เตาไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, กาต้มน้ำไฟฟ้า และกระทะไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30–15.30 น. ได้ข้อสรุปและพิจารณาฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking 8 ผลิตภัณฑ์ กำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★ สำหรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าประสิทธิภาพกำหนดตามตาราง ดังนี้ ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5  – Ranking 8 ผลิตภัณฑ์       […]


Read More →
21 มีนาคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุป เพิ่มขอบข่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้า เป็นตั้งแต่ขนาดปริมาตรสุทธิ 140 – 1,650 ลิตร และพิจารณาฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking พร้อมกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★ สำหรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าประสิทธิภาพกำหนดตามตาราง […]


Read More →
14 มีนาคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และเครื่องซักผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และเครื่องซักผ้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.20 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★  , เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★          และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าประสิทธิภาพตามตารางดังนี้ – เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ –  เครื่องซักผ้า     […]


Read More →
23-25 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และผู้จัดจำหน่าย outlet thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และผู้จัดจำหน่าย outlet ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  ได้แจ้งการปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบใหม่ด้านความปลอดภัย สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ จาก มอก. 2234-2548 เป็น มอก. 2234-2557 และ หลอดฟลูออเรสเซนต์  T5 จาก มอก. 956-2548 เป็น มอก. 956-2557 และ แนวคิดในการดำเนินงานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (Ranking)      


Read More →
21 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.20 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★ , เบอร์ 5★★  , เบอร์ 5 ★★★  และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามตารางดังนี้          


Read More →
14 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5  ★  , เบอร์ 5 ★★  , เบอร์ 5  ★★★  และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าพลังงานที่ใช้ลดลง 20% และ 30% สำหรับตู้เย็น 1 ประตู และตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไปตามลำดับ […]


Read More →
14 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.15 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยมีแผนกำหนดหลักการและเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561      


Read More →
23 -24 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative - Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative – Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อวันที่ 23 -24 มกราคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในเรื่องนโยบายและการสุ่มทดสอบเครื่องปรับอากาศ  


Read More →
26 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking และรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยให้ผู้ประกอบการยืนยันชื่อรุ่นตู้เย็นที่จะเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งผู้แทนจำหน่ายแจ้งต่อ กฟผ.        


Read More →
22 มกราคม 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย...สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”สำหรับผู้ผลิตเสื้อผ้าสวมใส่สบาย (cool mode) และเชิญตัวแทน กฟผ.เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” และเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้ผลิต ผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน : เจตนารมณ์และประโยชน์ที่ได้รับ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.30-13.00  น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ รูม  2 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ   ‘          


Read More →
15 มกราคม 2561-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งและพิจารณา เพิ่มขอบข่ายผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่ม กางเกง และกระโปรง ตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ กฟผ. จึงทำการปรับชื่อโครงการใหม่ จากโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ เป็น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า” อีกทั้งแจ้งรายละเอียดการทดสอบ และแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยมี กิจกรรมเปิดตัวเสื้อผ้าเบอร์ 5 และ กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 – […]


Read More →
30 พฤศจิกายน 2560 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้าและกระบวนการดำเนินงาน เรื่อง การปรับปรุงวิธีการสุ่มกลับทดสอบ ที่กำหนดเริ่มใช้ ในปี พ.ศ. 2561 และความคืบหน้ามาตรฐานตู้เย็นใหม่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมในการส่งทดสอบตู้เย็นและการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป        


Read More →
14 พฤศจิกายน 2560 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อแจ้งและพิจารณาการปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อแจ้งและพิจารณาการปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้า เวลา 9.30 – 12.00 น. สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กาต้มน้ำไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค, เตาไมโครเวฟ, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ, กระทะไฟฟ้า และช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เครื่องรับโทรทัศน์ (On mode) , ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติ ปรับวิธีการสุ่มกลับทดสอบ โดย กฟผ. จะรับภาระค่าทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับภาระค่าตัวอย่างสุ่มทดสอบ และเพิ่มการสุ่มทดสอบในครั้งที่ 2 และ […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวาระเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ เกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้า ตำแหน่งการติดฉลาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสุ่มกลับทดสอบ ซึ่งได้ข้อสรุปการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และจะเริ่มติดฉลาก 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป       […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องซักผ้า ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องซักผ้า และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องซักผ้า ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องซักผ้า และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวาระเพื่อพิจารณารายละเอียดการทดสอบเครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังคู่ เพิ่มเติม โดยมีกำหนดเริ่มติดฉลากพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560                  


Read More →
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท), และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท), และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.45-11.35 น. ณ ห้องประชุมเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวาระความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ                                        


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ผู้ผลิต ฉลากเสื้อเบอร์ 5” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ผู้ผลิต ฉลากเสื้อเบอร์ 5” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และแจ้งแผนการดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อแก่ ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย และ ผู้นำเข้าเสื้อผ้า              


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติขอบข่ายประเภทเสื้อเบอร์ 5 มาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ์ประสิทธิภาพ โดยต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน cool mode ก่อน มีกำหนดดำเนินการส่งเสื้อสำหรับทดสอบประสิทธิภาพและติดฉลากเพื่อจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2561                         […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีการแจ้งความคืบหน้าของมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการทดสอบ และการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพของตู้เย็น ตามค่าประสิทธิภาพขั้นสูง (HEPs) และค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ (MEPs)                             


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงเกณฑ์ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ตาม มอก. 23-2558, มอก.2337-2557, มอก. 2234-2557, มอก.2310-2556 และ มอก.956-2557 นอกจากนี้ยังมีการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของ บัลลาสต์นิรภัย, หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL), หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 และหลอด LED  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยที่ประชุมมีมติให้เพิ่มการติดฉลากฯ สำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังคู่ ขนาดความจุไม่เกิน 30 กิโลกรัม พร้อมกำหนดการติดฉลากฯ และวางจำหน่ายเบื้องต้นในเดือน กันยายน 2560    


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ“The ASEAN-SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 4” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ “The ASEAN-SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 4”  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กฟผ. ได้รับเชิญจาก United Nations Environment Programme (UNEP) เพื่อสรุปแนวทางการประสานกันในระดับภูมิภาคของกฏระเบียบและโปรแกรมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)      


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสภากาชาด และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 216 เครื่อง ,พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 350 เครื่อง และถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด thumbnail

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสภากาชาด และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 216 เครื่อง ,พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 350 เครื่อง และถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด ภายใต้งาน “ดีต่อใจ ธารน้ำใจ เพื่อชาวกระบี่” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่        


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ“Country Chapter of Thailand  สำหรับโครงการ  The ASEAN SHINE –Lighting” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ “Country Chapter of Thailand  สำหรับโครงการ  The ASEAN SHINE –Lighting” เมื่อวันที่  5 เมษายน 2560  กฟผ. ได้รับเชิญจาก United Nations Environment Programme (UNEP) ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านไฟฟ้าแสงสว่างของประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการ The ASEAN SHINE – Lighting และรับฟังความคิดเห็นสำหรับจัดทำ NATIONAL ROADMAP DEVELOPMENT  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานประเทศไทย (พพ.) หารือเรื่องรายละเอียดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานประเทศไทย (พพ.) หารือเรื่องรายละเอียดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ห้องประชุม ห้อง 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจาก พพ. เข้าเยี่ยมชมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและนำโครงการฯ ของ กฟผ. เป็นต้นแบบในการก่อตั้งโครงการฉลากประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศภูฏาน  


Read More →