ประชาสัมพันธ์ประชุมผลิตภัณฑ์เสื้อเบอร์ 5 thumbnail

จากนโยบายของผู้บริหาร กฟผ. ในการจัดทำเสื้อ เบอร์ 5      (หนึ่งในกิจกรรม กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ พระราชปณิธานด้านการประหยัด)      โดยมีแนวคิดของเสื้อเบอร์ 5 คือ เสื้อที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีด ทางบริษัทจะได้รับประโยชน์ดังนี้ คือ      – กฟผ. จะช่วยเหลือในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์      – ในอนาคตอาจมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ      – ช่วยเพิ่มมูลค่า เสื้อ จากมาตรฐานเบอร์ 5      – เพิ่มความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์เสื้อที่มีการติดฉลากเบอร์ 5 สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ      – กำหนดมาตรฐานในการทดสอบเสื้อเบอร์ 5 ตามหัวข้อต่างๆตามมาตรฐานสากลที่มีอยู่ เช่น มาตรฐาน cool mode, มาตรฐาน AATCC และอื่นๆ      – กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ      – พิจารณารูปแบบฉลากฯ      – […]


Read More →