14 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยกำหนดเป็นเบอร์ 5 star แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 5, เบอร์ 5  ★  , เบอร์ 5 ★★  , เบอร์ 5  ★★★  และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพในแต่ละช่วงค่าพลังงานที่ใช้ลดลง 20% และ 30% สำหรับตู้เย็น 1 ประตู และตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไปตามลำดับ […]


Read More →
14 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.15 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยมีแผนกำหนดหลักการและเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561      


Read More →
23 -24 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative - Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative – Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อวันที่ 23 -24 มกราคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในเรื่องนโยบายและการสุ่มทดสอบเครื่องปรับอากาศ  


Read More →
26 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking และรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยให้ผู้ประกอบการยืนยันชื่อรุ่นตู้เย็นที่จะเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งผู้แทนจำหน่ายแจ้งต่อ กฟผ.        


Read More →
22 มกราคม 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย...สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการผลิตและการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด”สำหรับผู้ผลิตเสื้อผ้าสวมใส่สบาย (cool mode) และเชิญตัวแทน กฟผ.เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” และเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้ผลิต ผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน : เจตนารมณ์และประโยชน์ที่ได้รับ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.30-13.00  น. ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ รูม  2 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ   ‘          


Read More →
15 มกราคม 2561-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งและพิจารณา เพิ่มขอบข่ายผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่ม กางเกง และกระโปรง ตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ กฟผ. จึงทำการปรับชื่อโครงการใหม่ จากโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ เป็น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า” อีกทั้งแจ้งรายละเอียดการทดสอบ และแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยมี กิจกรรมเปิดตัวเสื้อผ้าเบอร์ 5 และ กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 – […]


Read More →
30 พฤศจิกายน 2560 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้าและกระบวนการดำเนินงาน เรื่อง การปรับปรุงวิธีการสุ่มกลับทดสอบ ที่กำหนดเริ่มใช้ ในปี พ.ศ. 2561 และความคืบหน้ามาตรฐานตู้เย็นใหม่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมในการส่งทดสอบตู้เย็นและการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป        


Read More →
14 พฤศจิกายน 2560 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อแจ้งและพิจารณาการปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อแจ้งและพิจารณาการปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้า เวลา 9.30 – 12.00 น. สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กาต้มน้ำไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค, เตาไมโครเวฟ, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ, กระทะไฟฟ้า และช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เครื่องรับโทรทัศน์ (On mode) , ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติ ปรับวิธีการสุ่มกลับทดสอบ โดย กฟผ. จะรับภาระค่าทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับภาระค่าตัวอย่างสุ่มทดสอบ และเพิ่มการสุ่มทดสอบในครั้งที่ 2 และ […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวาระเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ เกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้า ตำแหน่งการติดฉลาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสุ่มกลับทดสอบ ซึ่งได้ข้อสรุปการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และจะเริ่มติดฉลาก 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป       […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องซักผ้า ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องซักผ้า และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องซักผ้า ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องซักผ้า และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวาระเพื่อพิจารณารายละเอียดการทดสอบเครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังคู่ เพิ่มเติม โดยมีกำหนดเริ่มติดฉลากพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560                  


Read More →
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท), และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท), และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.45-11.35 น. ณ ห้องประชุมเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวาระความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ                                        


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ผู้ผลิต ฉลากเสื้อเบอร์ 5” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ผู้ผลิต ฉลากเสื้อเบอร์ 5” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และแจ้งแผนการดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อแก่ ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย และ ผู้นำเข้าเสื้อผ้า              


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติขอบข่ายประเภทเสื้อเบอร์ 5 มาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ์ประสิทธิภาพ โดยต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน cool mode ก่อน มีกำหนดดำเนินการส่งเสื้อสำหรับทดสอบประสิทธิภาพและติดฉลากเพื่อจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2561                         […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีการแจ้งความคืบหน้าของมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการทดสอบ และการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพของตู้เย็น ตามค่าประสิทธิภาพขั้นสูง (HEPs) และค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ (MEPs)                             


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงเกณฑ์ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ตาม มอก. 23-2558, มอก.2337-2557, มอก. 2234-2557, มอก.2310-2556 และ มอก.956-2557 นอกจากนี้ยังมีการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของ บัลลาสต์นิรภัย, หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL), หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 และหลอด LED  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยที่ประชุมมีมติให้เพิ่มการติดฉลากฯ สำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังคู่ ขนาดความจุไม่เกิน 30 กิโลกรัม พร้อมกำหนดการติดฉลากฯ และวางจำหน่ายเบื้องต้นในเดือน กันยายน 2560    


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ“The ASEAN-SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 4” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ “The ASEAN-SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 4”  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กฟผ. ได้รับเชิญจาก United Nations Environment Programme (UNEP) เพื่อสรุปแนวทางการประสานกันในระดับภูมิภาคของกฏระเบียบและโปรแกรมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)      


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสภากาชาด และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 216 เครื่อง ,พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 350 เครื่อง และถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด thumbnail

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสภากาชาด และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 216 เครื่อง ,พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 350 เครื่อง และถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด ภายใต้งาน “ดีต่อใจ ธารน้ำใจ เพื่อชาวกระบี่” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่        


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ“Country Chapter of Thailand  สำหรับโครงการ  The ASEAN SHINE –Lighting” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ “Country Chapter of Thailand  สำหรับโครงการ  The ASEAN SHINE –Lighting” เมื่อวันที่  5 เมษายน 2560  กฟผ. ได้รับเชิญจาก United Nations Environment Programme (UNEP) ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านไฟฟ้าแสงสว่างของประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการ The ASEAN SHINE – Lighting และรับฟังความคิดเห็นสำหรับจัดทำ NATIONAL ROADMAP DEVELOPMENT  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานประเทศไทย (พพ.) หารือเรื่องรายละเอียดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานประเทศไทย (พพ.) หารือเรื่องรายละเอียดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ห้องประชุม ห้อง 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจาก พพ. เข้าเยี่ยมชมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและนำโครงการฯ ของ กฟผ. เป็นต้นแบบในการก่อตั้งโครงการฉลากประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศภูฏาน  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากห้องทดสอบ Underwriters Laboratory (UL) หารือเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากห้องทดสอบ Underwriters Laboratory (UL) หารือเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ห้องประชุม ห้อง 3 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ.สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนจากห้องทดสอบ UL ประชุมร่วมกับ กฟผ. ภายใต้หัวข้อการทดสอบ ขอบข่าย และเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5 แต่ละผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ โดยคณะผู้แทนจากห้องทดสอบ UL ได้นำเสนอข้อมูลองค์กร ห้องทดสอบ UL ที่สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดโครงการฯของ กฟผ. เพื่อเป็นห้องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าทางเลือกของโครงการฯ ได้ในอนาคต            


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม และนายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็นตัวแทน กฟผ.  เข้าร่วมพิธี  ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับฉลากฯ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวม 77 ราย จาก 11 ผลิตภัณฑ์ จะสามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ 167.8 ktoe หรือคิดเป็นเงินกว่า 5,100 ล้านบาท


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อเนื่อง IS-INOTEK 2016 (JEMA) ณ ประเทศญี่ปุ่น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อเนื่อง IS-INOTEK 2016 (JEMA) ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22-27 มกราคม 2560 กฟผ. ได้รับเชิญจาก International Standard Innovation Technology Research Association (IS-INOTEK) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องจากปี 2016  เพื่อสรุปผลการทดสอบตามมาตรฐานใหม่ของเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นซึ่งเป็นการประเมินผลห้องทดสอบและติดตามความคืบหน้าของการนำมาตรฐานใหม่มาใช้ในประเทศกลุ่มอาเซียน ณ อาคาร JEMA ประเทศญี่ปุ่น  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การพัฒนา คลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” thumbnail

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 กฟผ. ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เข้าร่วมรับฟังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว เพื่อความพร้อมสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอร์ดรูม 4  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ        


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือระหว่างประเทศ-รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ประเทศจีน” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือระหว่างประเทศ-รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ประเทศจีน” เมื่อวันที่ 10-15 ธันวาคม 2559 กฟผ. ได้รับเชิญจาก China Quality Certification Centre (CQC) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง CQC สาขากรุงปักกิ่ง และเยี่ยมชมตรวจสอบห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED  ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ สาขากรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    


Read More →