ประชาสัมพันธ์ประชุมผลิตภัณฑ์เสื้อเบอร์ 5 thumbnail

จากนโยบายของผู้บริหาร กฟผ. ในการจัดทำเสื้อ เบอร์ 5      (หนึ่งในกิจกรรม กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ พระราชปณิธานด้านการประหยัด)      โดยมีแนวคิดของเสื้อเบอร์ 5 คือ เสื้อที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีด ทางบริษัทจะได้รับประโยชน์ดังนี้ คือ      – กฟผ. จะช่วยเหลือในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์      – ในอนาคตอาจมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ      – ช่วยเพิ่มมูลค่า เสื้อ จากมาตรฐานเบอร์ 5      – เพิ่มความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์เสื้อที่มีการติดฉลากเบอร์ 5 สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ      – กำหนดมาตรฐานในการทดสอบเสื้อเบอร์ 5 ตามหัวข้อต่างๆตามมาตรฐานสากลที่มีอยู่ เช่น มาตรฐาน cool mode, มาตรฐาน AATCC และอื่นๆ      – กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ      – พิจารณารูปแบบฉลากฯ      – […]


Read More →
กฟผ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2559 thumbnail

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “ Saving Together Happy Together” พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค และตู้น้ำเย็นบริโภค พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประจำปี 2559 จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โคมไฟ LED ชนิด High bay – Low bay ,กระทะไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


Read More →
กฟผ. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียนภายใต้หัวข้อการประชุม “Scoping Study on Intra-ASEAN Value Chain cooperation and trade in energy efficiency and renewable energy technologies” จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) และ International Copper Association Southeast Asia thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียนภายใต้หัวข้อการประชุม “Scoping Study on Intra-ASEAN Value Chain cooperation and trade in energy efficiency and renewable energy technologies” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) และ International Copper Association Southeast Asia เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เป็นการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียน เพื่อหารือด้านประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หม้อแปลง มอเตอร์เหนี่ยวนำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และพลังงานแสงอาทิตย์ (PV & Thermal)


Read More →
2559 กรกฏาคม thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคของ The ASEAN SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและเทคนิคจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการประสานกันในระดับภูมิภาคของกฏระเบียบและโปรแกรมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 3 หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)


Read More →
กิจกรรมสัมพันธ์ "โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5" ณ วันที่ 29 – 31กรกฎาคม 2559 thumbnail

กิจกรรมสัมพันธ์ “โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5” ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ตู้เย็น , เครื่องซักผ้า , เครื่องรับโทรทัศน์ , ตู้แช่แสดงสินค้า , เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ พร้อมทำฝายร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 29 – 31กรกฎาคม 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  


Read More →
2559 มิถุนายน thumbnail

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา Country Chapter ครั้งที่ 4 สำหรับโครงการASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency (ASEAN SHINE) สำหรับ Air-conditioners ซึ่ง ICASEA ผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn กรุงเทพฯ การประชุมจัดขึ้นเพื่อร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น National Policy Roadmap ในส่วนของประเทศไทย สำหรับแนวทางการใช้มาตรฐานการทดสอบเครื่องปรับอากาศเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเชียน โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะกรรมการวิชาการ (กว.) […]


Read More →
2559 พฤษภาคม thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคของ The ASEAN SHINE – Lighting Policy and Technical  Working Group จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2559ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์         เป็นการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและเทคนิคจาก 10ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการประสานกันในระดับภูมิภาคของกฏระเบียบและโปรแกรมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 3 หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


Read More →
งานสัมมนา "ทิศทางพลังงานไทยกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์ LED thumbnail

นางปาริชาติ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า – บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของงาน “LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016” โดยมีกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2559


Read More →
กฟผ. จับมือโฮมโปร แถลงข่าวกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน...เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร จัดกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน…เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” หวังกระตุ้นประชาชน “เปลี่ยน” มาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 คาดจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้ากว่าปีละ 15.7 ล้านหน่วย หรือ 62 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 8 พันตัน           วันนี้ (5 เมษายน 2559) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. เป็นประธานในงานแถลงข่าวกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน…เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ […]


Read More →
งานกาชาดจังหวัดกระบี่ประจำปี 2559 thumbnail

ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจำหน่ายหลอด LED เบอร์ 5 กล่อง กฟผ. ราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED โดยได้รับเกียรติจากนางวราพรรณ ศรีเหนี่ยง หัวหน้ากองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ในฐานะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมบูธของ กฟผ. เมื่อวันที่ 5 – 8 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่


Read More →